Yayınlar

1- Endemik Guatr Bölgesinde Tiroid Operasyonları; 128 vakanın değerlendirilmesi; Dr.Enis Gümüştekin, Dr.Nurettin Kahraman, Dr.Etem Alhan, Dr.Erşan Aygün, Dr.Erhan Ünüvar, Dr.Burhan Pişkin, Dr.Ayvaz Karabıyıkoğlu. Hacettepe Tıp Dergisi, Cilt 19, Sayı 41, Ekim 1986, 177-182.

2- Herediter Sferositozis; Dr.Etem Alhan,Dr.Enis Gümüştekin,Dr.Nurettin Kahraman,Dr.Burhan Pişkin; Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,Cilt 1,Sayı 1, Ocak 1986,82-86.

3- Cerrahi Komplikasyonlar,163 Olgunun İncelenmesi; Dr.Enis Gümüştekin,Dr.Etem Alhan,Dr.Burhan Pişkin,Dr.Ayvaz Karabıyıkoğlu, Karadeniz üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,Cilt 1,Sayı 1,Ocak 1986,77-81.

4- Koledokoduodenal Fistül; Dr.Nurettin Kahraman,Dr.Enis Gümüştekin,Dr.Burhan Pişkin,Dr.Ayvaz Karabıyıkoğlu, Hacettepe Tıp Dergisi,Cilt 19,Sayı 3,Temmuz 1986,171-175.

5- Regional Enterite Bağlı Jejunum Perforasyonu; Dr.Etem Alhan,Dr.Enis Gümüştekin,Dr.Burhan Pişkin,Dr.Ayvaz Karabıyıkoğlu; Hacettepe Tıp Dergisi,Cilt 17,Sayı 3,Temmuz 1984,185-189,

6- Juvenil Polyps of the Colon and Rectum, Etem Alhan MD.,Erhan Ünüvar MD.,Enis Gümüştekin MD., The Turkish Journal of Pediatrics,30:99-103,1988 (indeksde).

7- İntraduktal Papilloma;gerçekten selim bir lezyon mu? Dr.Enis Gümüştekin,Çağdaş Cerrahi Dergisi,3:81-84,1989.

8- Gastric involvement in Childhood Non-Hodgkin’s Lymphoma:A case report, Tülay Bakır MD.,Enis Gümüştekin MD., The Turkish Journal of Pediatrics:33:43-47,1991.(indeksde)

9- Beta-bloker,İyot ve Kortikosteroid ile bir tireotoksikoz vakasının acil cerrahi tedaviye hazırlanması; Dr.Enis Gümüştekin,Dr.Burhan Pişkin,Dr.Etem Alhan,Dr.Erhan Ünüvar, Ulusal Cerrahi Dergisi 4(2):64-64,1988.

10- Deneysel Yanıkta Karaciğerin Yapı ve Histokimyasal Değişimleri; Dr.Enis Gümüştekin,Dr.Yavuz Özoran,Dr.Süreyya Ceylan,Ulusal Cerrahi Dergisi;4(3):23-24,1988.

11- Nadir Bir Beraberlik;İntraduktal Papilloma ve İntraduktal Karsinoma ,Dr.Enis Gümüştekin, Ulusal Cerrahi Dergisi,7(3),194-195.

12- Fasya Transversalis ve Cooper’s Ligamanı Kullanılarak Yapılan Yeni Bir Fıtık Tamir Yönteminin Erken Sonuçları,Dr.Enis Gümüştekin,1996 Ulusal Cerrahi Kongresi,Poster Sunumu,

13- Asiti Taklit Eden Dev Retroperitoneal Kist,Vaka Takdimi, Dr.Enis Gümüştekin,Dr.Vedat Aydemir,Dr.Azmi Serin, SSK Trabzon Hastanesi Tıp Bülteni,Cilt 1,Sayı 1,Eylül,43-48,1997.

14- Fasya Transversalis ve Cooper’s Ligamanı Kullanılarak Yapılan Yeni Bir Fıtık Tamir Yönteminin Erken Sonuçları,Dr.Enis Gümüştekin,SSK Trabzon Hastanesi Tıp Bülteni,Cilt 1,Sayı 1,Eylül 1997,30-35.

15- SSK Trabzon Hastanesinde Laparoskopik Kolesistektomi Deneyimimiz, Dr.F.Soysal, Dr.E.Gümüştekin, Dr.M.Solak, Dr.R.Kaya, SSK Trabzon Hastanesi Tıp Bülteni, Cilt 1, Sayı 2, Temmuz 1998, 1-3.

16- İleoçekal Tüberküloz:Süregelen Problem,Dr.E.Gümüştekin,Dr.T.Erdik.,SSK Trabzon Hastanesi Tıp Bülteni,Cilt 1,Sayı 2,Temmuz 1998,11-1.

17- Opinions on organ donation and transplantation among health workers in Turkey, M.Yıldız, E.Gumustekin, Organs Tissues & Cells, Volume 14 no 3,November 2011,167-169.

18- An evaluatıon of the approaches of doctors ın the braın death dıagnosıs commıssıons towards braın death declaratıons,E.Gümüştekin,M.Yıldız,Organs Tissues&Cells,(16),205-208,2013